Naturnära storstadskänsla med det aktiva livet i centrum

Visionen för Väsjön är en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum.

Det betyder att Väsjön ska bli en gränsöverskridande och utåtriktad plats med både staden och naturen

Tre inriktningsmål

1. Den integrerande, öppna och socialt hållbara livsmiljön
Show more

Väsjön präglas av ett nytt sätt att tänka när det gäller bostads- och livsmiljöer i en storstad.

Väsjön är integrerande och bejakar olika individers behov och intressen. Genom arkitektur präglad av mångfald, småskalighet och variation skapas här naturliga möten mellan stad och natur, arbete och fritid, egen tid och sociala sammanhang.

Väsjön görs öppet, tillgängligt och inbjudandeför alla som vill besöka området och bo här. Tillsammans gör det Väsjön till en socialt hållbar livsmiljö där människor kan mötas oavsett i vilken livsfas de befinner sig.

Väsjön blir ett tydligt exempel på när storstadsliv visar en unik kombination av dynamisk kreativitet och harmonisk, naturnära livsstil.

2. En naturlig stadsdel mitt i sport- och friluftsområdet
Show more

I områdena kring Väsjön finns redan unika sport- och friluftsområden där det sjuder av liv och många föreningar har sin verksamhet.

Genom utbyggnaden ska dessa möjligheter genom dialog tas till vara och vidareutvecklas för att möta behov och intressen, både hos befintliga och nya brukare.

Utbyggnaden av Väsjön ska ge området och dess anläggningar en utmanande och framtidsorienterad karaktär. Möjligheterna till fysisk aktivitet, sport- och friluftsliv ska bli ännu större. Framförallt gäller det sport- och friluftslivet som har naturen som sin huvudarena.

3. Den goda naturmiljön intill staden
Show more

Väsjön och områdena här omkring - med Sportfältet, sjöarna, Rösjöns- och Törnskogens naturreservat - utgör tillsammans en unik och samlad naturresurs i norra Storstockholm.
Med utvecklingen stärks närheten och tillgängligheten till naturen genom att den nya byggda miljön skapar fler tydliga entréer till naturmiljön.

Mötet mellan staden och den goda naturmiljön är en resurs som ska bevaras, men samtidigt restaureras och utvecklas. Det ger fler möjligheten till starka naturupplevelser i framtiden.

Läs mer om området genom att klicka på pilarna

Lägenheterna i Versus – Väsjön
Solstigen, Sollentuna, Sverige
Sollentuna Hills
Frestavägen 91-97, Sollentuna, Sverige
Flerfamiljshus i Väsjön – Sollentuna
Frestavägen 119, 192 48 Sollentuna, Sverige
Parhus i Utsikten, Väsjön – Sollentuna
Stenstavägen 2, 192 48 Sollentuna, Sverige
Lägenheter på Norra Sjötorget i Väsjön – Sollentuna
Frestavägen 114, 192 48 Sollentuna, Sverige
Ett naturlyxigt boende i Väsjön
Frestavägen 139, 192 48 Sollentuna, Sverige

Linbana mellan Väsjön och pendeltåget

För resor till och från Väsjön planerar Sollentuna kommun för en linbana mellan Häggviks pendeltågsstation och Väsjön.

Jämfört med andra trafiksystem är linbanor relativt kostnadseffektiva genom att de kräver liten markyta, är fria från luftföroreningar, energieffektiva och relativt tysta.

Just nu tar kommunledningskontoret fram ett program för en linbana där man även undersöker möjligheterna att ordna en mellanstation vid Danderydsvägen, i närheten av Rudbecks gymnasium och Edsvik.

Blir linbanan verklighet skulle det innebära att du kan resa mellan Häggvik och Väsjön (via Edsvik och Rudbecksskolan) på ca 10 minuter. Turtätheten blir upp till två gånger per minut och varje gondol beräknas rymma 8-12 passagerare. Sammantaget ger det en hög kapacitet.

Tanken är att linbanan ska skapa en attraktiv och välfungerande kollektivtrafik samt göra delar av kommunen mer tillgängliga och mindre beroende av personbilar.

Klicka här för mer information om linbanan.

Allmänna frågor:

Kontaktcenter
Stadsbyggnadsavdelningen,
Kommunledningskontoret,
Sollentuna kommun
Turebergs torg
119186 Sollentuna
Tfn: 08-579 210 00

Köpa mark

Är du intresserad av att köpa mark av kommunen i Väsjön? Klicka här för att komma till kommunens hemsida.

Information om utvecklingen

Mer information om utvecklingen i Väsjön finns på Sollentunas hemsida.

Bra länkar

Sollentuna kommun
Väsjöbacken
Riksbyggen
Småa

Idrottföreningar

Sollentuna FK
Sollentuna Slalomklubb
Sollentuna Backhopparklubb
Sollentuna Tennisklubb
Attunda OK
Turebergs IF
Turebergs Friidrottsklubb

 • Lägenheterna i Versus – Väsjön

  Rum & Kök: 1 -6

  SE MER
 • Sollentuna Hills

  Rum & Kök: 1-4 rok

  SE MER
 • cyklist väsjön

  Flerfamiljshus i Väsjön – Sollentuna

  Rum & Kök: 2-4

  SE MER
 • Träkojan – välplanerade bostäder med egen grill på balkongen

  Rum & Kök: 1-5 rok

  SE MER
 • parhus väsjön

  Parhus i Utsikten, Väsjön – Sollentuna

  Rum & Kök: -

  SE MER
 • Brygghusen kök

  Lägenheter på Norra Sjötorget i Väsjön – Sollentuna

  Rum & Kök: 2-3
  Pris: 2 950 000 - 4 550 000 kr
  Avgift: 4 100 - 4 800 kr

  SE MER
 • Översiktsbild Väsjön

  Ett naturlyxigt boende i Väsjön

  Rum & Kök: 1-5 rok

  SE MER