Linbana mellan Väsjön och pendeltåget

Väsjön blir inte bara ett modernt bostadsområde utan kommer även innebära en nytänkande lösning för pendlarna – Sollentuna kommun utreder som bäst möjligheten till linbana mellan Väsjön och pendeltågstationen.

Linbanor är ett vinnande koncept i och med att de i jämförelse mot andra trafiksystem är kostnadseffektiva, fria från luftföroreningar, energieffektiva och relativt tysta.

En vision utan väntetid eller onödig miljöpåverkan

Enligt programförslaget kommer en resa mellan Häggvik till Väsjön ta 12 minuter. Gondolerna kommer avgå med ca 30 sekunders mellanrum, så väntetid är ingenting du kommer behöver bekymra dig om. Linbanor är inte bara en modern tappning av kollektivtrafiken utan det är även ett väldigt miljövänligt alternativ till ett kollektivt åkande i och med att det är en låg energiförbrukning, låga bullernivåer och inga luftföroreningar.

En gondol kommer rymma 8-12 passagerare och farten mellan stationerna komma vara ungefär 20km/h. Gondolernas hastighet kommer regleras när de befinner sig vid en station för att ge gott om tid för av- och påstigning. Det kommer även finnas möjlighet att stanna helt om behovet finns.

Tanken är att linbanan ska skapa en attraktiv och välfungerande kollektivtrafik och göra delar av kommunen mer tillgänglig samt minska behovet av att behöva ha bil.

Sollentuna kommuns fortsatta arbete med linbanan

Planen är att linbanan ska gå mellan Häggvik och Väsjön, kommunledningskontoret jobbar även för att få en mellanstation vid Danderydsvägen.

Arbetet med Väsjöns linbana kan du läsa mer om på Sollentuna kommuns webbsida.

Korta fakta om Väsjöns linbana

– Bekvämt och driftsäkert alternativ
– Korta väntetider
– Miljövänligt
– Litet markintrång
– Låg anläggningskostnad
– Ökad attraktivitet
– Bättre kollektivtrafik